MESTO

TURIZMUS


Komisia školstva a kultúry

Mgr. Tímea Szénássy - predseda komisie

 

Ing. Ján Vetter - člen poslanec

Mgr. Csilla Szabó - člen poslanec

Róbert Laboda - člen odborník

Mgr. Angelika Kopják - člen odborník

PaedDr. Ágnes Héder - člen odborník

Ing. Gabriel Weszelovszky - člen odborník

PaedDr. Adriana Farkas - člen odborník

PaedDr. Zuzana Langschadlová - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
13.11.2019 PDF PDF PDF
16.10.2019 PDF PDF PDF
11.06.2019 PDF PDF PDF
07.05.2019 PDF PDF PDF
19.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019 PDF PDF PDF