MESTO

TURIZMUS


Komisia školstva a kultúry

Mgr. Tímea Szénássy - predseda komisie

 

Ing. Ján Vetter - člen poslanec

Mgr. Csilla Szabó - člen poslanec

Róbert Laboda - člen odborník

Mgr. Angelika Kopják - člen odborník

PaedDr. Ágnes Héder - člen odborník

Ing. Gabriel Weszelovszky - člen odborník

PaedDr. Adriana Farkas - člen odborník

PaedDr. Zuzana Langschadlová - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
11.06.2019 PDF PDF PDF
07.05.2019 PDF PDF PDF
19.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019 PDF PDF PDF