MESTO

TURIZMUS


Komisia športu a mládeže

Dávid Kovács  - predseda komisie

 

MUDr. Szilárd Ipóth - člen poslanec

MUDr. Attila Horváth - člen poslanec

MUDr. Anton Marek - člen poslanec

Zsolt Feszty - člen poslanec

MUDr. Zsolt Sebő - člen poslanec

Bc. Adrián Marcinkó - člen odborník

Róbert Mihalička - člen odborník

Ľudovít Tóth - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
15.10.2019     PDF
06.05.2019 PDF PDF PDF
19.03.2019 PDF PDF PDF
11.03.2019 PDF PDF PDF
18.02.2019 PDF PDF PDF
15.01.2019  PDF  PDF  PDF