MESTO

TURIZMUS


Komisia územného plánovania, životného prostredia a pr

Ing. Zoltán Bujna  - predseda komisie

 

JUDr. Štefan Bende - člen poslanec

MUDr. Andrea Kološová - člen odborník

Ing. Ľudovit Józsa - člen odborník

Ing. Gábor Kollár - člen odborník

Miroslav Lopata - člen odborník

Ing. Attila Czíria - člen odborník

Ing. Zsolt Fördős - člen odborník

Ing. Péter Takács - člen odborník

 

 

Dátum Program Prezenčka Zápisnica
2019      
20.02.2019     PDF
16.01.2019  PDF  PDF  PDF