MESTO

TURIZMUS


Komárňanské dni sa blížia!

9. apríla sa pri pevnosti Monostor, priamo na Dunaji uskutočnila tlačová konferencia za účasti primátorov Komárna, Bélu Keszegha, Komáromu, dr. Attilu Molnára a za riaditeľa Monostori Erőd Nonprofit kft., Csabu Vizeliho. Témou tlačovej konferencie boli tohtoročné 28. Komárňanské dni a predfestival Open: Up!

Primátor mesta Komárom Dr. Attila Molnár uviedol, že Komárňanské dni boli prvou spoločnou akciou v histórii oboch miest, ktorá symbolizovala spoluprácu, súdržnosť a vzájomné priateľstvo medzi nimi. „Začiatok série programov je 26. apríl, ktorý je významným dátumom v našej spoločnej histórii, pretože v tento deň v roku 1849 naše spojené vojenské sily zastavili niekoľkonásobnú presilu cisárskych vojsk“- uviedol primátor Komáromu a hrdo poznamenal, že počas uplynulých rokoch toto podujatie vyrástlo na jeden z najpestrejších, najkvalitnejších a najvýznamnejších festivalov tohto regiónu.
 
Primátor Komárna Béla Keszegh poznamenal, že považuje za dôležité, aby sme okrem zachovania našich spoločných tradícií venovali veľkú pozornosť aj rozvoju, budovaniu našej spoločnej budúcnosti v duchu čistého, usporiadaného domova. Upozornil, že okrem špičkovej gastronómie a športových podujatí je dôležitá aj ochrana životného prostredia a uviedol, že na tohtoročnom festivale sa budú využívať iba nástroje šetrné k životnému prostrediu. Ďalej spomenul 45. medzinárodný pouličný beh, ktorý sa uskutoční v mestách Komárno a Komárom cez pevnostné objekty oboch štátov, a to sa považuje za skutočnú európsku raritu. Povzbudil každého k účasti. Pre bežcov z Komárna a Komáromu bude poskytnutá značná zľava zo štartovného.

Csaba Vizeli, riaditeľ Monostor Erőd Nonprofit, kft., oznámil novinku, že sa tento rok prvýkrát bude konať podujatie Pevnosť - Fest, ktorý bude predfestivalom Komárňanských dní so svojím významným radom programov, a verí, že festival bude bohatou, prospievajúcou a úspešnou súčasťou pre budúce Komárňanské dni.

Program Komárňankých dní bude uverejnený na webových stránkach oboch miest. Od 26. apríla do 1. mája 2019 organizátori srdečne očakávajú každého návštevníka a hosťa s bohatým programom a príjemnou atmosférou.