MESTO

TURIZMUS


Komárno ponúka na predaj bývalú Polikliniku

Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, ponúka na predaj formou obchodnej verejnej súťaže stavbu so súpisným číslom 185 spolu s pozemkom: bývalú Polikliniku nachádzajúcu sa na Námestí generála Klapku, na pozemku s parcelným číslom 950 v katastrálnom území Komárno, s výmerou 1192 m2.

 

Súhrnné informácie

Podmienky obchodnej verejnej sútaže