MESTO

TURIZMUS


Koronavírus info

ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí (11.09.2020)

Ako vybaviť pandemickú PN po 1. septembri? (07.09.2020)

Pandemická komisia odporúča sprísniť opatrenia v červených a oranžových lokalitách SR (07.09.2020)

Manuál prevádzkových podmienok v školstve (19.08.2020)

Cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí (19.08.2020)

Nový pandemický plán pre druhú vlnu COVID-19 (14.08.2020)

Informácia o možnosti testovania na ochorenie COVID19 (11.08.2020)

Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie, ktoré sa týka hygienických opatrení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby (26.06.2020)

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k aktuálnej Covid situácii a prípadnej druhej vlne (25.06.2020)

ÚVZ vydal nové opatrenie k hraniciam (23.06.2020)

Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám (23.06.2020)

Rozhodnutie o obnovení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (19.06.2020)

Rozhodnutie o obnovení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (12.06.2020)

Zrušenie opatrenia (08.06.2020)

Zrušenie opatrenia - dovolenky (08.06.2020)

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín (04.06.2020)

Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko (04.06.2020)

Školské zariadenia mesta otvárajú (28.05.2020)

Opatrenie ÚVZ k prevádzkam (27.05.2020)

Rozhodnutie o obnovení vyučovania (25.05.2020)

Opatrenie ÚVZ SR (25.05.2020)

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (25.05.2020)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republikyk prevádzke školských stravovacích zariadení (25.05.2020)

Nové pravidlá platia aj pre zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy (25.05.2020)

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR (20.05.2020)

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020 (19.05.2020)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (19.05.2020)

MHD v Komárne od stredy 13. mája 2020  znovu premáva (12.05.2020)

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (11.05.2020)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020 (06.05.2020)

Informácia pre občanov - zmena úradných hodín (30.04.2020)

Vláda SR včera rozhodla o finančnej pomoci pre materské školy (29.04.2020)

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity (24.04.2020)

Zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade (23.04.2020)

Zmena otváracích hodín na pošte (23.04.2020)

Opatrenia ÚVZ SR (22.04.2020)

Rozhodnutie primátora (21.04.2020)

Žiadosť o jednorázovú dávku a o mimoriadnú dávku na pomoc občanovi (21.04.2020)

Usmernenie hlavného hygienika (21.04.2020)

Opatrenia ÚVZ SR (21.04.2020)

Vláda prijala rozhodnutie, ktorým sa začne testovanie klientov zariadení sociálnych služieb (20.04.2020)

Správy OECD o vplyve COVID-19 na územie a mestá (20.04.2020)

Príspevok na udržanie zamestnanosti a komplexnou informáciou (14.04.2020)

Možnosti vzdelávania - elektronické testy z rôznych predmetov (14.04.2020)

Uznesenie vlády (08.04.2020)

Informácia pre občanov (06.04.2020)

Prevencia - Covid-19 (02.04.2020)

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie (30.03.2020)

Rozhodnutie ministra školstva (30.03.2020)

Opatrenia ÚVZ SR - Uzatvorenie prevádzok (30.03.2020)

Opatrenia ÚVZ SR (30.03.2020)

Samoodpočty zemného plynu (27.03.2020)

Ďalšia informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách (26.03.2020)

Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR (26.03.2020)

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 (26.03.2020)

Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu (26.03.2020)

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú nakladania s odpadom (25.03.2020)

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek (24.03.2020)

Informujme ľudí, prečo zostať doma (24.03.2020)

Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom (24.03.2020)

MZSR_Štandardné postupy a infografiky COVID-19D (23.03.2020)

Usmernenie hlavného hygienika (20.03.2020)

Opatrenie krízového štábu OÚ Nitra (20.03.2020)

Dôchodcovia v zahraničí dostanú dôchodky aj keď nestihli predložiť doklad o žití (19.03.2020)

Rozšírený núdzový stav (19.03.2020)

Koronavírus a pracovné právo (18.03.2020)

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt (18.03.2020)

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov (18.03.2020)

Informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (18.03.2020)

Opatrenia ÚVZ SR (17.03.2020)

Prevencia má význam (17.03.2020)

Vyplácanie sociálnych dávok (17.03.2020)

Clean City - oznámenie (17.03.2020)

Operatívny štáb mesta Komárna prijal ďalšie opatrenia (17.03.2020)

Opatrenie - Arriva (16.03.2020)

Informácia pre občanov - pomoc pri nakupovaní (16.03.2020)

Kontroly  (16.03.2020)

Ako nakupovať (16.03.2020)

Opatrenia (16.03.2020)

Uznesenie vlady - vyhlásenie nuzdového stavu (16.03.2020)

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia (16.03.2020)

Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky COVID-19 (16.03.2020)

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia (16.03.2020)

Oznámenia - ORPZ opatrenia na úseku dokladov a evidencií (13.03.2020)

Verejná vyhláška - karanténa (13.03.2020)

Mestský Úrad - obmedzený režim (13.03.2020)

Opatrenia 2 - koronavírus (13.03.2020)

Ošetrovné - informácia (13.03.2020)

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (12.03.2020)

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (12.03.2020)

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí (10.03.2020)

Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia (10.03.2020)

Odporúčania na zníženie rizika nákazy vírusom COVID – 19 (10.03.2020)

Usmernenie - karanténa (09.03.2020)

Opatrenia - koronavírus (07.03.2020)

Rozhodnutie - zákaz návštevy (06.03.2020)

Usmernenie pre obce - koronavírus (06.03.2020)