MESTO

TURIZMUS


Koronavírus info

Uznesenie vlády (08.04.2020)

Informácia pre občanov (06.04.2020)

Prevencia - Covid-19 (02.04.2020)

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie (30.03.2020)

Rozhodnutie ministra školstva (30.03.2020)

Opatrenia ÚVZ SR - Uzatvorenie prevádzok (30.03.2020)

Opatrenia ÚVZ SR (30.03.2020)

Samoodpočty zemného plynu (27.03.2020)

Ďalšia informácia Slovenskej pošty k prijímaným zmenám v poštových službách (26.03.2020)

Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR (26.03.2020)

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 (26.03.2020)

Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu (26.03.2020)

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú nakladania s odpadom (25.03.2020)

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek (24.03.2020)

Informujme ľudí, prečo zostať doma (24.03.2020)

Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom (24.03.2020)

MZSR_Štandardné postupy a infografiky COVID-19D (23.03.2020)

Usmernenie hlavného hygienika (20.03.2020)

Opatrenie krízového štábu OÚ Nitra (20.03.2020)

Dôchodcovia v zahraničí dostanú dôchodky aj keď nestihli predložiť doklad o žití (19.03.2020)

Rozšírený núdzový stav (19.03.2020)

Koronavírus a pracovné právo (18.03.2020)

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt (18.03.2020)

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov (18.03.2020)

Informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (18.03.2020)

Opatrenia ÚVZ SR (17.03.2020)

Prevencia má význam (17.03.2020)

Vyplácanie sociálnych dávok (17.03.2020)

Clean City - oznámenie (17.03.2020)

Operatívny štáb mesta Komárna prijal ďalšie opatrenia (17.03.2020)

Opatrenie - Arriva (16.03.2020)

Informácia pre občanov - pomoc pri nakupovaní (16.03.2020)

Kontroly  (16.03.2020)

Ako nakupovať (16.03.2020)

Opatrenia (16.03.2020)

Uznesenie vlady - vyhlásenie nuzdového stavu (16.03.2020)

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia (16.03.2020)

Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky COVID-19 (16.03.2020)

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia (16.03.2020)

Oznámenia - ORPZ opatrenia na úseku dokladov a evidencií (13.03.2020)

Verejná vyhláška - karanténa (13.03.2020)

Mestský Úrad - obmedzený režim (13.03.2020)

Opatrenia 2 - koronavírus (13.03.2020)

Ošetrovné - informácia (13.03.2020)

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (12.03.2020)

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (12.03.2020)

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí (10.03.2020)

Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia (10.03.2020)

Odporúčania na zníženie rizika nákazy vírusom COVID – 19 (10.03.2020)

Usmernenie - karanténa (09.03.2020)

Opatrenia - koronavírus (07.03.2020)

Rozhodnutie - zákaz návštevy (06.03.2020)

Usmernenie pre obce - koronavírus (06.03.2020)