MESTO

TURIZMUS


Máme nové ihrisko /video/

(11. 6. 2009) Nové ihrisko s umelým trávnikom odovzdali do užívania v blízkosti tenisových kurtov. Oplotené ihrisko je vhodné na futbal, tenis a volejbal. Jeho veľkou prednosťou je, že vďaka osvetleniu sa dá využiť aj po zotmení. Dielo odovzdali do užívania primátor Tibor Bastrnák a výkonná riaditeľka a správkyňa nadácie  CEF Silvia Czuczorová. Obidvaja vo svojich príhovoroch vyzdvihli potrebu podobných areálov, ktoré slúžia širokej verejnosti. Nové ihrisko si ihneď vyskúšali deti. Výstavba bola financovaná čiastkou 2 655 Eur zo sponzorského príspevku CEF a z mestského rozpočtu vo výške 47 700 Eur.