MESTO

TURIZMUS


Medzinárodný interpretačný kurz komornej hry

Organizátor: Komárno a okolie n. f. Komárno Termín podujatia: 5. august – 16. august 2009
Rozvoj sólovej a komornej hry na hore uvedených nástrojoch. Obohatením pre adeptov v odbore spev je vytváranie dramatickej postavy. Účasť na majstrovských kurzoch nie je vekovo ohraničená (ZUŠ, konzervatórium, vysoká škola).

Prihláška