MESTO

TURIZMUS


Mesto zastavuje neúmerné exekúcie

Neúmerne vysoká miera exekučných trov vyvolala oprávnené rozhorčenie obyvateľov, ktorí museli riešiť svoje predchádzajúce zlyhania vo forme nedoplatkov za dane, či odvoz komunálneho odpadu. Z poplatku, ktorý si účtuje exekútor, ide o zväčša o prípady ešte z rokov 2016 a 2017, mesto nedostáva ani cent. A to nie je jediný dôvod, prečo chce mesto ukončiť tieto neúmerne vysoké pokuty.
Väčšina z dotknutých nemá problém s vyrovnaním dlžôb, avšak štvor- až päťnásobný nárast výšky sumy, kvôli poplatkom za exekúciu, vyvolalo pobúrenie. Exekutívu je v mnohých prípadoch možné nazvať minimálne necitlivou. Tieto sú prípadmi ešte z predchádzajúceho obdobia.
Vedenie mesta túto problematiku začalo riešiť ako jednu z prvých. Je dôležité zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov, ide totiž o sumu 1,2 milióna eur, navyše je to nespravodlivé voči všetkým, ktorí si poplatky platia riadne a včas.
"Celú exekutívu v plnej miere reorganizujeme. Namiesto externých exekútorov sa bude tento proces riešiť v rámci mestského úradu, keďže je na to dané právne pozadie. V prvom rade chceme upozorniť na prípadné nedoplatky a v ďalšom kroku nie je naším zámerom neúmerne zvyšovať výdavky pri zaplatení dlžôb, vytvoríme v daných štruktúrach na to podmienky " - uviedol primátor Béla Keszegh. "Aj keď tým na mestský úrad pribudnú značné výdavky, keďže ročne ide až o 5-6 tisíc prípadov (!), naším cieľom je posilnenie priateľského postoja k obyvateľom" - dodal primátor.
Mesto odporúča obyvateľom, aby sa v prípade neúmerne vysoký exekučných poplatkov odvolali, keďže už existuje precedens na neoprávnene vysoké poplatky za exekúciu. Celý proces sťažuje to, že podľa súčasných predpisov si spoluprácu s konkrétnym exekútorom nemôže vyberať mesto, pretože tí sú náhodným spôsobom prideľovaní k jednotlivým prípadom. A z toho dôvodu je spolupráca v záujme obyvateľov náročnejšia. Mestský úrad upozorňuje aj na to, že každý občan sa má možnosť informovať ohľadom stavu svojich poplatkov v Dôstojníckom pavilóne - ekonomický odbor mestského úradu. Okrem toho, vlani každý obyvateľ, ktorý mal nedoplatok, dostal v rámci výmeru na ďalšiu platbu upozornenie na prípadnú podlžnosť. Aj z toho dôvodu je potrebné si všetky doručené dokumenty z mestského úradu dôkladne prečítať!