MESTO

TURIZMUS


Mestský úrad bude opäť otvorený v plnom režime

Mestský úrad v Komárne bude od 22. júna fungovať v plnom režime, k dispozícii budú všetky odbory a oddelenia mestského úradu. V platnosti naďalej ostávajú preventívne hygienické opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu.

Platiť budú štandardné úradné hodiny, ktoré sú nasledovné:

 

 

Kancelária prvého kontaktu
podateľňa, overovanie

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 14:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 14:30
Piatok 8:00 - 14:00

 

Pokladňa

Počas obedňajšej prestávky bude otvorená len 1 pokladňa, striedanie o 12:30

12:00-12:30 - otvorená pokladňa v kancelárií prvého kontaktu

12:30-13:00 - otvorená pokladňav Dôstojníckom pavilóne

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 14:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 14:30
Piatok 8:00 - 14:00

 

Matričný úrad
Sociálny a správny odbor
Komunálny odbor
Odbor školstva, kultúry a športu
Odbor rozvoja a správy majetku
Odbor ekonomiky a financovania

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 -
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 12:00 -
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

 

Spoločný stavebný úrad

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok - -
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok - -
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00