MESTO

TURIZMUS


Mestský úrad pracuje od 16. marca v obmedzenom režime

Mesto Komárno na základe dnešného (13.3.2020) rozhodnutia Krízového štábu mesta Komárno a vyhlásenej mimoriadnej situácie prijíma v súvislosti s fungovaním Mestského úradu Komárno a poskytovania služieb občanom nasledovné opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom:


-od 16.3.2020 až do odvolania budú budovy Mestského úradu Komárno zatvorené
-vybavovať stránky bude len kancelária prvého kontaktu (pokladňa, podateľňa, overovanie) na adrese Nám. gen. Klapku č. 1 denne od 9:00 – do 12:00 hod.
 

Žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu mestského úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
 

odbor e-mail tel. číslo
Odbor podpory a vnútornej prevádzky úradu opavp@komarno.sk 0352851228
Komunálny odbor zp@komarno.sk 0352851362
0352851321
0352851322
Odbor školstva, kultúry a športu kultura@komarno.sk
ssu@komarno.sk
0352851262
0352851260
Sociálny a správny odbor saso@komarno.sk 0352851224
0352851344
0352851315
Matričný úrad matrika@komarno.sk 0352851298
0352851299
Odbor ekonomiky a financovania odp@komarno.sk 0352851329
0352851330
Odbor rozvoja a správy majetku rozvoj@komarno.sk
osm@komarno.sk
0352851267
0352851375
0352851320
Spoločný stavebný úrad robert.bolyo@komarno.sk 0352851325
0352851301
Útvar obrany ochrany a údržby obrana@komarno.sk 0352851252
Mestská polícia mp@komarno.sk 0352851159
Kancelária primátora primator@komarno.sk 0352851212
Kancelária prednostu prednosta@komarno.sk 0352851221

 Ďakujeme za pochopenie!