MESTO

TURIZMUS


Mimoriadna podpora pre obyvateľov v nepriaznivej situácii

Mesto poskytne finančnú pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii pre koronavírus. Primátor mesta, Béla Keszegh, v rámci svojej kompetencie vyčlenil na tento účel určité finančné prostriedky. Mesto sa pokúsi pomôcť v takých prípadoch, ktoré štátna podpora nerieši. Jednorazová výpomoc môže byť poskytnutá do výšky dvojnásobku životného minima, na transparentné posúdenia žiadosti bude zriadená komisia v ktorej budú aj poslanci mestského  zastupiteľstva. Viac informácií môžete získať na sociálnom oddelení mailom na: saso@komarno.sk, alebo telefonicky na: 035/28 51 344, 0948 274 456.

Prosíme každého, aby sa so zamestnancami sociálneho oddelenia kontaktoval buď telefonicky, alebo mailom,  a len v odôvodnených prípadoch zvolil osobnú návštevu úradu.

Tlačivo nájdete: TU