MESTO

TURIZMUS


My sme EU

V rámci  projektu „My sme EU“ sa dňa 27. februára uskutočnilo podujatie v konferenčnej

sále komárňanskej univerzity. Hlavným cieľom stretnutia bolo, aby sa poukázalo

na výhody vstupu do EU, aby povzbudilo  a zároveň upozornilo obyvateľov na dôležitosť

účasti na májových voľbách EP.
Konferenciu  otvoril rektor univerzity,  György Juhász a František Ružička, štátny

tajomník zodpovedný za zahraničné záležitosti. Pán štátny tajomník zdôraznil,

že musí byť maximálne jednoznačné a jasné pre každého, že Slovensko je súčasťou

Európy - podľa neho je smutné, že  v niektorých krajinách  tento fakt ešte stále

vyvoláva pochybnosti.
Prvou etapou komunikácie bol rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi jednotlivými

regiónmi. V rámci rozhovoru medzi ďalšími účastníkmi podujatia ktorými boli

Katarína Cséfalvayová, predsedníčka výboru EP pre zahraničné veci, Igor Éder,

podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,  Béla Keszegh, primátor

mesta Komárno poznamenal, že výhody EU sa prejavili i v každodennom živote,

a to nie len kvôli poskytnutým dotáciám EU, ale aj kvôli voľnému pohybu

pracovných síl. Predtým to nebolo prirodzené. Paralelne však  musíme hovoriť

aj o problémoch,  a zvýšiť povedomie občanov, že nie sme a nemienime byť

druhotriednymi členmi Európskej únie.
Druhá časť  konferencie sa zaoberala s aktuálnou tematikou únie. Tu predniesol

svoj prejav Michael Roth, nemecký štátny tajomník pre európske záležitosti.

Do tejto debaty sa okrem predsedníčky výboru EP zapojili aj dvaja univerzitní

študenti. Vyzdvihnutou témou bol BREXIT a jeho možný vplyv na EU.
Voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnia 25. mája. Každý účastník

stretnutia  považoval za dôležité, aby sa čo najviac oprávnených voličov

zúčastnilo na voľbách, aby sa Slovensko mohlo prezentovať  silným mandátom  v Bruseli.