MESTO

TURIZMUS


Návšteva 100 ročnej občianky Komárna

1. apríla 2018 sa dožila svojich stých narodenín jediná komárňanská občianka, ktorá v súčasnosti dosahuje trojciferný vek. Vedeniu mesta Prezradila recept na dlhovekosť, obľúbené jedlo a gratulantom aj zahrala na svoj obľúbený hudobný nástroj.

Pán primátor mesta László Stubendek a viceprimátor Béla Keszegh pani Gizelu Árky navštívili u nej doma a popriali jej ešte veľa pekných rokov v zdraví a v kruhu jej milovaných. Pani Gizela prijala znamenitých gratulantov v dobrom zdraví a skvelej nálade.

Oslávenkyňa pochádza z Okoličnej na Ostrove, ale väčšinu svojho života prežila v Komárne, kde dlhé roky pracovala ako kuchárka v materskej a základnej škole. Bola vždy pracovitá, okrem pracovných úloh v zamestnaní si vždy našla čas aj na prácu vo svojej záhrade. Podľa jej vyjadrenia, receptom na dlhovekosť je dobrá nálada a radosť zo života. Je chuť do jedla je stále nezlomná, ako svoje obľúbené jedlo uviedla jednoducho mäso.

Pani Gizka svojich návštevníkov obdarila aj trochou muziky, keď im zahrala na ústnu harmoniku. Po prijatí darov od vedenia mesta a podpise kroniky mesta v oslavách pokračovala v kruhu svojej rodiny.