MESTO

TURIZMUS


Obchodné spoločnosti mesta

         
Názov spoločnosti Právna forma IČO Adresa Podiel v spoločnosti
CALOR s.r.o. spoločnosť s ručeným obmedzením 43797 831 Športová 1, 945 01 Komárno 100 %
COM-MÉDIA spol. s r.o. spoločnosť s ručeným obmedzením 36 522 309 Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 100 %
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. akciová spoločnosť 36 537 870 E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno 100 %
KN SMART SERVIS, a.s. akciová spoločnosť 52 971 660 Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno
100 %