MESTO

TURIZMUS


Obnova školských kuchýň v Komárne začala

Ako v prvej zo šiestich  základných škôl v Komárne začali práce na obnove školskej kuchyne v ZŠ na Rozmarínovej ulici. V tejto škole bude v podstate vybudovaná a novozariadená kuchyňa v jestvujúcich priestoroch. Z dôvodu predpokladaného nárastu stravníkov je totiž nutné od septembra zriadiť aj túto školskú kuchyňu, ktorá doteraz fungovala len ako výdajná jedáleň. Postupne budú nasledovať práce aj v ostatných piatich školských jedálňach v tomto poradí:
v ZŠ na Pohraničnej ulici bude obnova od 3. júna, na Komenského ulici od 17. júna, na Ulici mieru od 1. júla, v ZŠ na Ulici Eötvösa od 15. júla a na Ulici práce od 29. júla.
Práce v jednotlivých základných školách budú trvať približne jeden mesiac.
Stravovanie detí nebude obmedzené, pretože počas rekonštrukcie kuchýň budú obedy zabezpečené.
„Komárňanské školské kuchyne sú v značne zanedbanom stave, pretože sa do nich dlho neinvestovalo a nečudo, že si pýtajú obnovu. Sú tam nedostatky, ktoré treba bezodkladne riešiť. Okrem modernizácie zariadenia kuchýň, je potrebná v mnohých aj výmena inštalácií, teda vodoinštalácie, elektroinštalácie a plynoinštalácie, okrem toho je potrebná rekonštrukcia kanalizácie a v niektorých školských jedálňach aj výmena vzduchotechniky. Po obnove by mali spĺňať všetky hygienické a technické požiadavky i potrebné normy“ – uviedol viceprimátor Komárna Ondrej Gajdáč.
Vedenie mesta počíta s tým, že po prázdninách budú čakať na žiakov úplne vynovené školské kuchyne. Cieľom rekonštrukcie totiž nie je len náprava zanedbaného stavu školských kuchýň, ale i zvýšenie ich celkovej kapacity a uspokojenie všetkých súčasných i budúcich stravníkov.