MESTO

TURIZMUS


Obnovili Ferdinandovu bránu

(7. 12. 2009) Na odovzdaní diela sa zúčastnila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Nitre Ing. Anna Valeková, primátor Tibor Bastrnák, vedúci Odboru vnútorných vecí a správy pamiatok Ľudovít Gráfel a reštaurátor András Csütörtöki. Podľa údajov na pamiatkovej tabuli bola Ferdinandova brána Starej pevnosti postavená v roku 1550. Je pomenovaná po jej staviteľovi, Ferdinandovi Habsburgovi. Brána bola postavená v rámci prestavby už existujúcej časti pevnosti. Práce trvali do roku 1592, dôsledkom čoho na tomto strategicky dôležitom mieste, pri sútoku riek Dunaj a Váh sa podarilo vytvoriť pevnostný systém vyhojucúci najnáročnejsím požiadavkám vtedajšej doby.  V súčasnosti už veľmi aktuálna rekonštrukcia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  v rámci programu „Obnovme si svoj dom” (35 tisíc Eur), 5%-nou finančnou spoluúčasťou (2 177,- Eur) prispelo aj Mesto Komárno. Pamätnú tabuľu nad bránou reštauroval András Csütörtöki z Komárna. Rekonštrukcia samotnej brány je výsledkom práce reštaurátora Arpáda Mézesa zo Želiezoviec. Ich práca trvala 3 mesiace, pričom výsledkom tejto činnosti je už nápis na pamätnej tabuli dobre čitateľný, je vidieľný aj relief s erbom rodiny Habsburgovcov a obnovila sa aj vonkajšia strana brány. V budúcnosti plánujeme pokračovať v rekonštrukčných prácach, práve preto v minulom mesiaci sme podali ďalší projekt (žiadosť o finančnú pomoc) na Ministerstvo kultúry SR – uviedol primátor Tibor Bastrnák. Pred bránou a na dvore Starej pevnosti  prebieha archeologický výskum aj v súčasnosti, ktorý je tiež realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR  40 tisíc Eur v rámci programu „Obnovme si svoj dom”. Jeho súčasťou je aj architektonicko-historický výskum v pevnosti. Potrebná finančná spoluúčasť vo výške 4 473,- Eur je zabezpečená z rozpočtu Mesta Komárno.

Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť galériu k článku!