MESTO

TURIZMUS


Obnovili svadobnú tabuľu Františka Jozefa I. a Alžbety

Aj tento rok sa mestu podarilo vďaka finančnému príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja obnoviť jednu z pamätných tabúľ, umiestnených v našej najväčšej kultúrnej pamiatke, v pevnosti. Ide o mramorovú tabuľu nad vchodom kaplnky bývalej Kasárenskej budovy v Novej pevnosti, ktorá bola náhodne objavená v auguste 2016.

Tabuľu po zániku Rakúsko-Uhorska pretreli tu slúžiaci rôzni vojaci niekoľkými vrstvami omietok a farieb, ktoré ju úplne zakryli a zneviditeľnili. Po ich odstránení sa objavila tabuľa z ružového vápenca s latinským nápisom, ktorý v preklade znie: „Keď celá monarchia blahoželala k výročiu šťastného sobáša vznešených Františka Jozefa, cisára a apoštolského kráľa, s kráľovnou Alžbetou, do ktorého vstúpili pred piatimi päťročiami, celebrovala sa slávnostná omša v [tejto kaplnke] reštaurovanej a vyzdobenej vďaka zbožnej štedrosti eminencie kardinála Jána Simora, ostrihomského arcibiskupa. Roku 1879, ôsmeho dňa pred májovými Kalendami (= 24. apríla).“
Z textu teda vyplýva, že si takouto cestou chceli pripomenúť 25. výročie sobáša, t.j. striebornú svadbu panovníckeho páru. S takouto pamiatkou sme sa nikde v okolí doteraz nestretli, takže má výnimočnú pamiatkovú hodnotu. Ďalej sa z textu dozvedáme, že aj samotná kaplnka bola obnovená. Z dokumentov uchovávaných v Primaciálnom archíve v Ostrihome sme zistili, že obnovu viedol architekt menom Feigler (Gusztáv).
Vďaka úspešnej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok v kraji, mesto Komárno získalo dotáciu vo výške 1000 €, ku  ktorým prispelo rovnakou sumou, čím sa tabuľu a jej okolie podarilo úplne očistiť, zreštaurovať a zakonzervovať. Reštaurátorské práce viedol akad. sochár Ondrej Csütörtöki. Ďalšie práce budú vykonané počas komplexnej obnovy fasády Kaplnky.