MESTO

TURIZMUS


OCENILI NAJLEPŠÍCH PEDAGÓGOV MESTA


V piatok 29. marca boli ocenení  najúspešnejší pedagógovia mesta Komárno v rámci slávnostného podujatia v Dôstojníckom pavilóne. Pri tejto príležitosti primátor mesta Komárno Béla Keszegh poďakoval pedagógom za ich náročnú, zodpovednú prácu, za dosiahnuté úspechy a potom oceneným odovzdal pamätné plakety a diplomy.
Na podujatí sa zúčastnilo aj vedenie mesta Komárno, viceprimátori Tamás Varga a Ondrej Gajdáč, predsedníčka Komisie školstva a kultúry Tímea Szénássy a ďalší hostia.
Na návrh riaditeľov škôl boli v tomto roku ocenení:


1.    Mgr. Magyar Tímea, zástupkyňa riaditeľa    MŠ s VJM Ulica Eötvösa
2.    Ema Jančová, učiteľka    MŠ Ulica Eötvösa 64
3.    Pinke Elvíra, učiteľka    MŠ s VJM, Ulica františkánov
4.    Zlatica Libaiová, riaditeľka     MŠ Kapitánova ulica
5.    Mária Belobradová, riaditeľka     MŠ Lodná ulica 1
6.    Bc. Major Erzsébet, pedagogička    MŠ s VJM Komárno - Nová Stráž
7.    Danica Szilasiová, pedagogička    MŠ Ulica mieru 16
8.    Kulcsár Anikó, pedagogička    MŠ s VJM Vodná ulica
9.    Mgr. Rózsár Mária, pedagogička    ZŠ s VJM Ulica Eötvösa č. 39
10.    Mgr. Németh Lajos, pedagóg    ZŠ s VJM Móra Jókaiho
11.    Mgr. Győri Monika, pedagogička    ZŠ s VJM Ulica práce 24
12.    Mgr. Lucia Králiková, pedagogička    ZŠ Pohraničná ulica 9
13.    Mgr. Ľubica Mrázová, pedagogička    ZŠ J. A. Komenského
14.    Szabóová Szilvia, zástupkyňa riaditeľa    ZŠ Rozmarínová ulica 1
15.    Szakál Attila, pedagóg    Spojená cirkevná škola Mariánum
16.    Vargová Veronika, Dis.Art, učiteľka tanca    Základná umelecká škola Komárno
17.    Bc. Bajkai Eszter, vychovávateľka    Centrum voľného času Komárno