MESTO

TURIZMUS


Odberné miesta 13-14. Februára 2021

Vstúpil do platnosti COVID automat. Počas týždňa bude testovanie nepretržite prebiehať v nemocnici, na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a v stredisku sv. Valérie. Samospráva opäť zabezpečí pre občanov testovanie cez víkend.
Znova bude možnosť sa na testovanie zaregistrovať. Prosíme rodičov (škôlkarov, školákov), učiteľov a pedagógov, aby sa testovania zúčastnili na príslušných školách prostredníctvom registrácie. Tieto miesta sú vytvorené špeciálne pre plynulé fungovanie škôl. Ak pôjdu na iné miesto, tým zbytočne zaťažia iné odberné miesta vytvorené pre ostatných obyvateľov. V súvislosti s registráciou, v prípade potreby, informácie pre rodičov poskytnú pedagógovia materských a základných škôl.
Prosíme rodičov detí, ktoré navštevujú školy a škôlky, aby podľa možnosti sa testovania zúčastnili obaja rodičia (povinnosť má jeden z rodičov) a tým chránili bezpečný chod škôl.
Ďalej prosíme obyvateľov, aby registráciu považovali za záväznú na danom mieste a vyhli sa duplicitnej registrácii na iných miestach.
 
O čakacích dobách budeme pravidelne informovať aj počas tohto víkendu, sledujte tieto časy predtým, ako sa pustíte na odberné miesta otestovať sa.
Registrácia: https://kntest.sk/