MESTO

TURIZMUS


Odvoz kuchynského odpadu počas sviatku

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas sviatku 01. novembra 2021 (Sviatok všetkých svätých) prebiehať podľa bežného pondelňajšieho harmonogramu :
Ďulov Dvor – Hlavná ul., Kolož, Nová ul. Prvá ul., Stredná ul., Súbežná ul., Ul. pri železnici.
Tehelňa – Novozámocká cesta, Ižianska cesta,
Kava – Hlavná ul., Nová ul., Tulipánová ul., Ul. vážskeho brehu, Ul. záhradkárov.
Lándor, Malá Iža, HarčášVeľký Harčáš, Nová Osada, Hadovce.