MESTO

TURIZMUS


Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:

- 19. apríla 2019 (na Veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- namiesto 22. apríla 2019 (Veľkonočný pondelok) sa odvoz vykoná 21. apríla 2019
  (v nedeľu) podľa pondelňajšieho harmonogramu
- taktiež triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) v rodinnej zástavbe kde sa počas týždňa zberu separovaného odpadu vykonáva bežne v pondelok sa vykoná 21. apríla 2019 v nedeľu.