MESTO

TURIZMUS


Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 24. decembra 2020 (Štedrý deň - štvrtok) podľa bežného harmonogramu,
- 25. decembra 2020 (1. sviatok vianočný - piatok) podľa bežného harmonogramu,

- namiesto 1. januára 2021 (Nový rok – piatok) sa odvoz vykoná skôr - 31. decembra 2020
   (vo štvrtok)
podľa piatkového harmonogramu
- taktiež triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) v rodinnej zástavbe kde sa počas týždňa zberu separovaného odpadu vykonáva bežne v piatok sa vykoná skôr - 31. decembra 2020 vo štvrtok.