MESTO

TURIZMUS


Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 14. apríla 2017 (na veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- namiesto 17. apríla 2017 (veľkonočný pondelok) sa odvoz vykoná 16. apríla 2017 (v nedeľu).