MESTO

TURIZMUS


Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov prebiehať nasledovne:

- 25. decembra 2017 (1. sviatok vianočný) podľa bežného harmonogramu,
- 26. decembra 2017 (2. sviatok vianočný) podľa bežného harmonogramu,
- namiesto 1. januára 2018 (Nový rok – pondelok) sa odvoz vykoná 31. decembra 2017 (v nedeľu) podľa pondelňajšieho harmonogramu.
+ aj triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) v rodinnej zástavbe.