MESTO

TURIZMUS


Opatrovateľka roka Adriana Nagy na radnici

Adriana Nagy sa stala držiteľkou titulu Opatrovateľka roka 2017. Komárňanská sestrička, ktorá pracuje v Domove dôchodcov na Špitálskej ulici obsadila v celoštátnej súťaži, v ktorej bolo možné hlasovať na osobné príbehy, krásne 4. miesto.

"Teraz už viem, že je to najkrajšie a zároveň najnáročnejšie povolanie, veď vstupujeme do najintímnejšieho sveta ľudí v ich najťažších chvíľach života. A sme s nimi až do konca..." - písala vo svojom príbehu o svojom poslaní Adriana Nagy. Pri tejto príležitosti ocenenú opatrovateľku prijali na radnici primátor László Stubendek a viceprimátor Béla Keszegh. Sestrička okrem slov ocenenia a povzbudenia dostala aj permanentku do mestských kúpeľov a plavárne, aby mohla relaxovať a nabrať nové sily do tejto náročnej práce. Ako zdôraznil primátor, pozitívne príklady sú v tejto uponáhľanej dobe nesmierne dôležité a patrí oceniť tých, ktorí s maximálnou oddanosťou vykonávajú svoju prácu.

Viceprimátor Béla Keszegh ocenil vysokú úroveň služieb v Domove dôchodcov na Špitálskej ulici: Pod vedením riaditeľky Hedvigy Polgárovej sa veci okolo tejto ustanovizne opäť dali do poriadku a zariadenie sa postupne rozvíja. Avšak k vhodným podmienkam je potrebný najmä obsah a duša, ktorú obetaví opatrovatelia rozdávajú deň čo deň. Vďaka tomu sa komárňanský domov seniorov stal jedným z najlepších v celej krajine. 

Našlo v ňom nový domov 146 klientov, ďalších 95 záujemcov je na zozname čakateľov. Samospráva v roku 2018 plánuje podporiť domov dôchodcov sumou vo výške 160 tisíc eur. Celý jej príbeh ocenenej opatrovateľky Adriany Nagy nájdete tu,