MESTO

TURIZMUS


Orgány verejnej správy

Názov
Adresa
Telefón, fax: e-mail: web:
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6,
945 35
035/7701 767 podatelnaOSKN@justice.sk http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Okresny-sud-Komarno/SudDetail.aspx
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne   
M.R.Štefánika 9,
945 01  
035/7701 673
0800 191 222
 
upsvar_kn@upsvar.sk    http://www.upsvar.sk/kn.html?page_id=232184
       
Daňový úrad Komárno  
Dunajské nábr. 11/a
945 01  
00421357731057,
7731060,
7731061  
u.kn@nr.drsr.sk   http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/komarno.php
       
Sociálna poisťovňa   
Petöfiho 7,
954 79  
035/7907 111   komarno@socpoist.sk  http://www.socpoist.sk/pobocky/385s?ids=385&prm1=40
Kancelária verejného ochrancu práv
Navädzova 5,
821 01, Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:
Kancelária verejného ochrancu práv
P.O.Box 1
820 01
Bratislava 4
Tel: 02/482 87 401
Fax: 02/48287 401
sekretariat@vop.gov.sk www.vop.gov.sk
Okresný úrad Komárno
M.R.Štefánika 10 
94536 Komárno
Tel : 035/7900808 
Fax : 035/7701692
miroslav.adamik@kn.vs.sk http://www.komarno.sk/organy-verejnej-spravy_231.html