MESTO

TURIZMUS


Oznámenie o úplnej uzávierke ciest

Mesto Komárno oznamuje občanom úplnú uzávierku nasledovných miestnych komunikácií: Športová ul., Hradná ul., Tabaková ul., Vnútorná okružná ul., Elektrárenská cesta, Námestie generála Klapku, Palatínova ul., Lehárova ul. – smer Komárom - Maďarská republika dňa 23. apríla 2017 v čase od 12.30 hod. do 14.30 hodiny z dôvodu konania 43. ročníka Medzinárodného rekreačného pouličného behu Komárno - Komárom. S uvedeným podujatím súvisí aj krátkodobá uzávierka cesty I/64 v uvedenom čase.
Premávku počas uzávierky miestnych komunikácií budú regulovať príslušníci Policajného zboru, Mestskej polície a Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Komárno.