MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Vážení občania! Mesto Komárno vás informuje, že od 13.10. 2017 majú pokračovať práce obnov miestnych komunikácií na Ul. smrečinovej, následne na Ul. jázminovej a Ul. včelárskej v Novej Stráži. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie. Parkovanie na ulici bude počas trvania stavebných prác obmedzené. Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby. Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel, aby sledovali dočasné dopravné značky umiestnené na miestnej komunikácii, aby počas vykonávania prác, od 6.45 hod. do 18.00 hod. neparkovali na ulici, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam a pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky. Taktiež vás informujeme, že od 12.10.2017 do 20.10.2017 na Ul. Eötvösova (na úseku od Ulice špitálskej k Ulici záhradníckej) pokračujú práce na výmene verejného vodovodu a k pretláčaniu hlavnej vetvy nového vodovodného potrubia budú vykonané výkopové práce. Nakoľko v miestnych komunikáciách budú vykopané stavebné jamy, je nutné počítať s priestorovými obmedzeniami pri prejazde touto cestou, preto odporúčame zvoliť si inú dopravnú trasu resp. naplánovať si Vašu cestu s určitou časovou rezervou. Výkopovými prácami štartovacích jám nemajú byť obmedzené vjazdy k nehnuteľnostiam,ale parkovanie bude počas vykonávania prác obmedzené, preto vás žiadame, aby ste neparkovali na tomto úseku ulice. Organizáciu dopravy a umiestnenie dočasných dopravných značení zabezpečuje realizátor prác GFCH, spol. s r.o. Žilina. V nutných prípadoch resp. pri nepredvídaných situáciach vám bližšie informácie poskytne stavbyvedúci zhotoviteľa p.Gajdoš na telefónnom čísle 0917 682 517. Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.