MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Vážení občania,

mesto Komárno si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že od 3. novembra 2017 zhotoviteľ stavby vykonáva obnovu vodorovných dopravných značení na Ul. Budovateľskej a Biskupa Királya (úsek od Cintorínskeho radu po Špitálsku ul.).

Parkovanie na uliciach bude obmedzené počas trvania týchto prác. Obmedzenie premávky počas prác riadi zhotoviteľ stavby v súčinnosti s mestskou políciou. Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel, aby venovali pozornosť tomuto oznamu , aby počas vykonávania prác, od 7.30 hod. do 17.00 hod. neparkovali na uliciach.

Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.