MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Vážení občania!

Mesto Komárno vás informuje, že od 6.11.2017 budú pokračovať práce na obnove verejného vodovodu na Ulici Jókaiho. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie do 10.11.2017. Neskôr treba počítať už s úplnou uzávierkou miestnej komunikácie. Ukončenie prác je naplánované do 15. decembra 2017. V prípade nepriaznivého počasia alebo výskytu nepredvídaných situácií sa termíny môžu zmeniť. Parkovanie na ulici bude počas trvania stavebných prác obmedzené.

Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby. Žiadame vodičov cestných motorových vozidiel, aby sledovali dočasné dopravné značenia umiestnené na miestnej komunikácii, a aby počas vykonávania prác, t.j. od 6.45 hod do 17.00 hod. neparkovali na ulici, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam a pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky.

Umožnenie nevyhnutného vjazdu do dvora, za cieľom vývozu odpadov a pod. počas úplnej uzávierky je potrebné dohodnúť vopred na mieste so stavbyvedúcim zhotoviteľa, p.Gajdošom na čísle 0917 682 517, alebo v mimoriadne súrnych prípadoch je možné volať aj na mestský úrad pánovi inžiniérovi Vargovi na číslo 035 2851 372.

Za pochopenie ďakujeme.