MESTO

TURIZMUS


Oznámenie o vykonaní postreku 2. etapa

HARMONOGRAM 14-18.6.2021! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok), podľa určeného harmonogramu. Chemický postrek sa vykonáva motorovým vozidlom vybaveným so zmlhovačom určeným na aplikáciu insekticídu do prostredia. Postrekujú sa dospelé komáre, látkou FOVAL CE. Látka nie je nebezpečná na ľudský organizmus. Dezinsekciu vykonáva firma: ST-IngInvest s.r.o.

 

14.6.2021 (pondelok-hétfő)
RÁNO/REGGEL: Nová Stráž/Őrsujfalu, Čerhát
VEČER/ESTE: Hadovce/Gadóc, Nová Osada/Kabátfalu

15.6.2021 (utorok-kedd)
RÁNO/REGGEL: IV. sídlisko – IV.  
VEČER/ESTE:  sídlisko Bašty/Bástya lakótelep, VI.sídlisko-okolie ul.Košická/VI.lakótelep-Kassai u. környéke

16.6.2021 (streda-szerda)
RÁNO/REGGEL:  Ďulov Dvor/Gyulamajor, Malá Iža/Kisizsa, Harčás záhr.obl./Harcsás kertövezet
VEČER/ESTE:  I-II. síldisko/I-II lakótelep

17.6.2021 (štvrtok-csütörtök)
RÁNO/REGGEL:  Kava, Lándor
VEČER/ESTE:  Alžbetin ostrov / Erzsébet sziget

18.6.2021 (piatok-péntek)
RÁNO/REGGEL:  Park Anglia, detské ihrisko, Centrum mesta, park M.R.Štefánika/Anglia park, játszótér, belváros, Štefánik park
VEČER/ESTE:  Mŕtve rameno Váhu/Holt Vág