MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Oznamujeme cteným občanom, že pokladne mestského úradu a overovanie budú dňa 29.03.2018 (štvrtok) z technických príčin otvorené v čase 

od 8:00 do 12:00 hod.
 
Dňa 29.03.2018  od 13:00 do 14:30 hod. podateľňa bude zabezpečená na sekretariáte primátora, na prvom poschodí hlavnej budovy MsÚ 
(námestie gen. Klapku č. 1).
 
Ďakujeme za pochopenie.