MESTO

TURIZMUS


Oznámenie

Mesto Komárno oznamuje, že každý týždeň

v utorok od 7,00 hod. do 8,00 hod. sa vykonáva čistenie vozovky na Dunajskom nábreží v úseku od Hviezdnej ulice po Eötvösovú ul.
 
v utorok od 8,00 hod. do 9,00 hod. sa vykonáva čistenie vozovky na pravej strane miestnej komunikácie na Eötvösovej ulici v úseku od Kúpeľnej po Tržničné námestie,

v stredu od 7,00 hod. do 8,00 hod. sa vykonáva čistenie vozovky na ľavej strane miestnej komunikácie na Eötvösovej ul. v úseku od Špitálskej ul. po Štúrovu ul. (po Menház).

Žiadame Vás, aby ste v uvedených intervaloch uvoľnili parkovacie miesta a rešpektovali umiestnené zvislé dopravné značenie „zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou.