MESTO

TURIZMUS


Petícia za opravu Vážskeho mosta

Veľmi rýchlo pribúdajú podpisy za opravu Vážskeho mosta a vybudovanie kruhového objazdu pri odbočke na obec Iža. Podpisy sa zbierajú už aj na petičných hárkoch. Mesto Komárno v plnej miere podporuje túto iniciatívu, ale aj v samotnom petičnom výbore je niekoľko osobností verejného života.
 

Pred niekoľkými dňa sa rozbehla táto iniciatíva v elektronickej podobe, kde občania žiadali o okamžité riešenie vzniknutej situácie na Vážskom moste, vzhľadom na neúnosnú dopravnú situáciu a s tým hroziace nebezpečenstvo. V petícii je požiadavka na okamžitú opravu Vážskeho mosta a výstavbu kruhového objazdu pri odbočke na obec Iža a odbočke na obec Chotín.
 

Zanedbaný most spôsobil počas uplynulých dní vážne dopravné zápchy, od leta je riešenie tejto situácie chaotické a príslušné orgány ledva informujú obyvateľov. Most spravuje Slovenská správa ciest, ktorá uviedla, že už aj pred 9 až 10 rokmi avizovala zlý stav mosta, avšak na jeho obnovu ministerstvo dopravy nevyčlenilo finančné prostriedky. Vzhľadom na veľmi zlý stav mosta sa pristúpi k dočasnému riešeniu a podoprú ho, avšak termín celkovej rekonštrukcie je neistý, je len na úrovni predvolebných sľubov.
 

Po nespočetných sťažnostiach sa z iniciatívy občanov rozbehla petičná akcia pod vedením Évy Rozbroy a signatári začali zbierať podpisy. Popri elektronickej petícii, ktorú doteraz podporilo vyše 3000 občanov, je petícia už aj v tlačenej podobe. Náležitosti tejto formy prerokovala predsedníčka petičného výboru s primátorom mesta Komárna Bélom Keszeghom. „Poskytneme všestrannú pomoc, čo sa týka tejto iniciatívy, aby sme upozornili príslušné orgány na vážnosť tohto problému. Žiaľ, minister Árpád Érsek sa vyhýba stretnutiu s predstaviteľmi tohto regiónu. Rozvoj dopravy v komárňanskom regióne je takmer v každej oblasti zanedbaný, dôvodom čoho je už aj čoraz väčšia zaťaženosť obcí. Prostredníctvom spoločného úsilia širokej verejnosti by sme chceli poukázať na tieto problémy“ – uviedol primátor mesta Komárna. Odbornú právnu pomoc pri prípravách poskytlo mesto Komárno.
 

„Požiadavky uvedené v petícii sa nevzťahujú len na problematiku dopravnej zápchy, ale ide tu už aj o bezpečnosť ľudí. Je čoraz viac nebezpečných dopravných situácií nielen v Komárne, ale aj v okolitých obciach. Odovzdanie nového Dunajského mosta bude generovať ešte hustejšiu premávku a záťaž a už aj teraz sa stáva, že máme kilometrové zápchy. Inde sa stavajú diaľnice a vo veľkom sa rozvíja dopravná infraštruktúra, no v Komárne sa nič podobné neuskutočnilo. Chceme pozbierať viac tisíc podpisov a tým dať najavo našu nespokojnosť“ – dodala Éva Rozbroy, predsedníčka petičného výboru.
 

Členmi petičného výboru sú Ing. István Domin, MUDr. Szilárd Ipóth, Ernő Kárpáty, Dipl. s. Eva Jancsóová a Mgr. Örs Orosz.
 

Znenie celej petície:
„My, podpísaní občania a obyvatelia mesta Komárno a okolitých obcí, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vzhľadom na neúnosnú dopravnú situáciu, žiadame príslušné štátne orgány (predovšetkým Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovenskú správu ciest) o okamžitú opravu Vážskeho mosta v Komárne (ev. č. 63-025) a o urgentné vybudovanie kruhového objazdu na príjazdovej ceste z Iže do Komárna (križovatka A6 – križovatka ciest I/63, I/64 a III/1463) a kruhového objazdu na príjazdovej ceste z Chotína smerom na hlavnú cestu do Komárna (križovatka A8 – križovatka ciest I/64 a II/589).“
 

Petíciu nájdete : TU