MESTO

TURIZMUS


PHSR mesta Komárno

- PHSR mesta Komárno - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno (schválený v roku 2016)

- PHSR mesta Komárno - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno (schválený v roku 2011)