MESTO

TURIZMUS


Plán zasadnutia MsZ Komárno

Plán zasadnutií MZ Komárno na obdobie druhej polovice roka 2019

Plán zasadnutií MZ Komárno na obdobie prvej polovice roka 2019

Plán zasadnutií MZ Komárno na obdobie druhej polovice roka 2018

Plán zasadnutií MZ Komárno na obdobie prvej polovice roka 2018

Plán zasadnutií MZ Komárno na obdobie druhej polovice roka 2016:

- 08. septembra 2016 vo štvrtok od 13.00 - Zasadnutie MZ na neprerokované body z 22. zasadnutia MZ.

- 29. septembra 2016 vo štvrtok od 13.00

- 03. novembra 2016 vo štvrtok od 13.00

- 08. decembra 2016 vo štvrtok od 13.00

Plán zasadnutí komisií a mestskej rady na druhý polrok 2016

Plán zasadnutí MZ, komisií a mestskej rady na prvý polrok 2017

Plán zasadnutí II. polrok 2017