MESTO

TURIZMUS


Pokračuje obnova strechy kasárenskej budovy

V nadchádzajúcom jedenapolročnom období môže Komárno počítať s finančnou pomocou vo výške viac ako pol milióna eur na pokračovanie opravy strechy kasárenskej budovy v Pevnosti.
Obnova strechy v Novej pevnosti začala pred dvomi rokmi: renovácia dvoch tretín strešnej konštrukcie a krytiny stála bezmála 2 milióny eur. Práce teraz pokračujú, ministerstvo kultúry v rámci programu na obnovu pamiatok zaradilo komárňanskú pevnosť medzi významné stavby. V zmysle toho do Komárna vyčlenilo v troch častiach 550 tisíc eur, ktoré budú použité na dokončenie obnovy kasárenskej strechy. Mesto prispeje 5 percentami z vlastných zdrojov. Keďže samotná strešná konštrukcia je vo veľmi zlom stave, obnovu strechy bude potrebné realizovať materiálovo náročným riešením.

Priebežne sledujeme vypisovanie grantov, aby obnova pevnosti mohla pokračovať, keďže práve ona je pokladom nášho mesta. Na ktorej obnovu, žiaľ, mestská kasa nestačí. Radi by sme získali financie z rôznych verejných súťaží aj v Európe či v Maďarsku - uviedol primátor László Stubendek. Prvá časť získanej finančnej dotácie vo výške 220 tisíc eur je už v Komárne, prvá tretina prác môže začať. 

Práce začnú v marci a ukončené by mali byť najneskôr v júni. Realizátorom budú víťaz verejnej súťaže spoločnosť Darton, s.r.o., ktorej dielom je už zrekonštruovaná časť strechy. Po dokončení a vyúčtovaní budú práce priebežne pokračovať. Predpokladá sa, že definitívnu podobu strecha nadobudne v horizonte dvoch rokov - povedal viceprimátor Béla Keszegh.