MESTO

TURIZMUS


Pokračuje oprava chodníkov

Aj v tomto roku je naplánované pokračovanie ucelenej opravy chodníkov v našom meste. Opravy boli začaté ešte v roku 2016 a pokračovali aj v ďalších rokoch. Mesto tento rok zo schváleného rozpočtu v hodnote 150 000 eur realizuje ďalšie opravy chodníkov v týchto uliciach a v tomto poradí:

Petőfiho (okolo budovy divadla a pri Vodárenskej veži)
Biskupa Királya (od Špitálskej na pravej strane - 1. úsek)
Mieru (pred školou)
E. B. Lukáča (od budovy KOMVaK-u smerom k centru mesta)
Lehárova (strana Danubius – ukončenie)
Palatínova (od pekárne po Meštiansku)
Vnútorná okružná (medzi Hlbokou a Rákócziho)

Naplánovaná je výmena podzemných plynovodov na Palatínovej ulici (od mosta po Kúpeľnú ulicu obojstranne) a na Dunajskom nábreží (od Lehárovej po Elektrárenskú, na strane k mestu), ktoré sa uskutočnia až v rokoch 2020 až 2021 tak, že tu budú chodníky opravené až po výmene sietí. Na nasledovné doposiaľ neopravované chodníky už poslanci prijali zoznam, ktorý bude závisieť od rozpočtov v nasledujúcich rokov. Súvisiace prípravné práce - príprava dokumentácie, konzultácie s prevádzkovateľmi verejných sietí - sa už začali. Týka sa to nasledujúcich častí:

Námestie Kossutha (od Thalyho ulice smerom na Damjanichovu)
Pohraničná (na strane pred ZŠ)
Pohraničná (pred súdom)
Slnečná (od Ulice práce po Trstinovú)
Slnečná (od Trstinovej po Ulicu 29. augusta)
Krížna (v mestskej časti Nová Stráž).

„Súvislé obnovy zničených, resp. opotrebovaných chodníkov každopádne ostanú prioritným cieľom mesta. Okrem opráv chodníkov sa na viacerých miestach realizuje aj bezbariérový prístup“ – povedal primátor mesta Komárno Béla Keszegh.

Mesto momentálne spravuje 67 km chodníkov.