MESTO

TURIZMUS


Porucha vodovodu na ul. Hlavná v mestskej časti Kava

Na ul. Hlavná sa zistila porucha na verejnej časti vodovodu. Poruchu naši zamestnanci zamerali zameriavacím prístrojom ENIGMA a zistili presné miesto úniku vody. Porucha bola identifikovaná v rámci preventívneho plánu znižovania strát na verejnom vodovode. Náhradné zásobovanie pitnej vody bude zabezpečené cisternovým vozidlom, ktoré bude pristavené pred kultúrny dom v Kave. Predpokladané ukončenie poruchy predpokladáme 15. februára v poobedňajších hodinách.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Patrik RUMAN generálny riaditeľ spoločnosti Komvak