MESTO

TURIZMUS


Pozvánka na slávnostné odovzdanie

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdanie realizovaného projektu Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne.
 

Organizátor:        Mesto Komárno (MsÚ)
Miesto:                 Národná kultúrna pamiatka "Pevnosť" v Komárne
Termín:                Dňa 4. februára 2016 vo štvrtok o 14.00 hodine

Národná kultúrna pamiatka - Pevnosť v Komárne s budovou kasárne patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky vojenskej        architektúry a figuruje na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2015 bola časť objektu kasárne obnovená v rámci projektu Regionálneho operačného programu - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Na rekonštrukciu, ktorej obstarávateľom bolo Mesto Komárno, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poskytlo nenávratný finančný príspevok.

Predbežný program:       

13.40 - 14.00        Príchod účastníkov (veľké nádvorie novej pevnosti, pracháreň)
14.00 - 14.15        Slávnostné odovzdanie rekonštruovanej pamiatky (príhovory)
14.15 - 14.45        Prehliadka rekonštruovanej časti kasárne (strecha a expozícia vojenskej architektúry)
14.45 - 15.25        Prehliadka NKP "Pevnosť" pre pozvaných hostí
14.45 - 15.05        Tlačová konferencia (objekt prachárne)
15.00 - 16.00        Prehliadka pevnosti pre širokú verejnosť
15.30 -                   Pohostenie pozvaných hostí

Pre zväčšenie pozvánky kliknike na obrázok.