MESTO

TURIZMUS


Pozvánka

Pri príležitosti 50. výročia vpádu sovietskych vojsk do Československa si Vás dovoľujeme pozvať na otvorenie výstavy s názvom „Sovietska armáda v komárňanskej pevnosti“.