MESTO

TURIZMUS


POZVÁNKA

Národná kultúrna pamiatka - Pevnosť v Komárne s budovou kasárne patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky vojenskej architektúry a je evidovaná na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva.
V roku 2018 bola ďalšia časť objektu kasárne obnovená v rámci projektu Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom.

 

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdanie realizovaného projektu
REKONŠTRUKCIA KROVU A STRECHY KASÁRENSKEJ BUDOVY V NOVEJ PEVNOSTI V KOMÁRNE - II. ETAPA
Odovzdanie sa uskutoční dňa 26. februára 2019 v utorok o 15,30 hodine v prachárni novej pevnosti v Komárne