MESTO

TURIZMUS


Úprava pracovného času MsÚ

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času. Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu prednostu Mestského úradu Komárno sa menia od 31.07.2018 do 03.08.2018 nasledovne: 

od 7:30 hod. do 13:30 hod. 

Kancelária prvého kontaktu (pokladňa, podateľňa a overovanie) na adrese Námestie gen. Klapku č. 1 bude otvorená nasledovne:

31.07.2018 utorok 7:30 - 14:00
01.08.2018 streda 7:30 - 15:45
02.08.2018 štvrtok 7:30 - 14:00
03.08.2018 piatok 7:30 - 12:00

V čase od 12:00 do 13:00 v kancelárii prvého kontaktu obedná prestávka.

Za porozumenie ďakujeme!