MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce VO

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 


Názov Dátum Identifikátor Predpokladaná cena
Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul.pohraničná* 06.12.2019 Z201937295 3075,24
Zakúpenie políc do skladu a zariadenie jedálne MŠ Lodná* 06.12.2019 Z201937269 1136,40
Zakúpenie tonerov pre ŠJ Komenského* 06.12.2019 Z201937265 237,27
Zakúpenie šatňových skriniek do MŠ Lodná* 06.12.2019 Z201937260 720,00
Zakúpenie vysávača do ŠJ Ul. mieru* 06.12.2019 Z201937247 190,99
Učebné pomôcky pre CVČ* 06.12.2019 Z201937243 1153,50
Výchovno- vzdelávacie pomôcky a pre deti do MŠ Mederčská* 04.12.2019 Z201937100 755,30
Detské hracie prvky pre MŠ Eötvösa ul. 48 29.11.2019   5619,00
Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárno - právne činnosti 27.11.2019   70000,00
Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ 22.11.2019   3550,00
Rozšírenie optickej siete 22.11.2019   2265,95
Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022 21.11.2019   55000,00
Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárne, prílohy 18.11.2019   6000,00
Obnova verejných toaliet na Tržničnom námestí v Komárne, prílohy 18.11.2019   8783,44
Umiestnenie odchytených túlavých zvierat na území mesta KN 15.11.2019   800,00
Silvestrovská veselica 2019 15.11.2019   3000,00
Obnova priestoru točitého schodiska v Dunajskom bastióne NKP –Pevnosť Komárno, časť Stará pevnosť 14.11.2019   4300,00
Potraviny pre školské jedálne - Vajce 12.11.2019   4424,61
Potraviny pre školské jedálne - Sterilizovaná zelenina 12.11.2019   4296,49
Potraviny pre školské jedálne - Olej 12.11.2019   4840,00
Potraviny pre školské jedálne - Mrazená zelenina 12.11.2019   1712,52
Potraviny pre školské jedálne - Mrazená hydina 12.11.2019   14361,63
Potraviny pre školské jedálne - kompóty 12.11.2019   2003,00
Dodávka a inštalácia kamerového systému v meste Komárno 08.11.2019   5456,00
Plynofikácia RAOMZ, osadenie plynomeru BK-G10T,DN40 05.11.2019   2437,00
Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia
- prenesená štátna správa - OŽP
23.10.2019   2338,93

 

* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM