MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce VO

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 


Názov Dátum Identifikátor Predpokladaná cena
Cyklostojany 06.07.2020   13650,13
Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárne 02.07.2020   10000.00
Revitalizácia športového areálu na Alžbetinom ostrove 23.06.2020   18053,00
Vybudovanie fit parku - medziblokový priestor Ul. bubnová a Ul. hviezdna, príloha 23.03.2020   10000,00

 

* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM