MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce obchodné verejné súťaže

- Zásady o pravidlách priameho predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárno

- Zásady o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárno

- Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoodeliteľný celok so stavbou

 *  *  *  *  *

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (28.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (18.02.2020)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti   (18.02.2020)

Oznámenie o zámere  prenájmu a predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (17.02.2020)

Oznámenie o zámere  predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (10.01.2020)

Komárno ponúka na predaj bývalú Polikliniku (04.10.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností  - byty (12.07.2019)

Oznámenie o zámere  predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (12.07.2019)

Oznámenie o zámere  predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (12.07.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností - Aranysas (12.07.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti (28.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (28.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (28.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti (28.03.2019)

Oznámenie o zámere prenájmu a predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (27.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (22.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností (22.03.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti (15.02.2019)

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov (06.02.2019)

COMORRA SERVIS - vyhlásenie obchodno verejnej súťaže (19.09.2018)

Obchodná verejná súťaž „Predaj budovy Lehár s pozemkom“ (01.08.2018)

Obchodná verejná súťaž „Predaj budovy Lehár s pozemkom“ (13.07.2018)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (14.03.2018)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (14.03.2018)

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno (10.05.2017)

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnuteľnosti priamym predajom (21.11.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti priamym prenájmom (21.11.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na zámenu nehnuteľností (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom hnuteľnej veci (14.10.2016)