MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce VO

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 


Názov Dátum Identifikátor Predpokladaná cena
Autobusové zastávky* 20.09.2021 Z202118879 7290,00
Zakúpenie hračiek pre školopovinných* 20.09.2021 Z202118913 2842,00
Zakúpenie nábytku pre materskú školu* 20.09.2021 Z202118910 1211,60
Didaktické pomôcky pre MŠ* 20.09.2021 Z202118541 1174,00
Elektrárenská cesta - parkovisko na zrušenom úseku chodníka, príloha 14.09.2021   27820,10
Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školy, príloha 14.09.2021   15678,57
Zastrešenie a rekonštrukcia  kontajnerových  stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohy 08.09.2021   63921,76
Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohy 08.09.2021   53458,32
Pokládka laminátovej podlahy do MŠ Kapitánova v Komárne, príloha 03.09.2021   1075,13
Upokojenie dopravy –Alžbetin ostrov, Komárno, I. časť ( riešenie bezpečnosti a dopravy na ostrove), prílohy 27.08.2021   20229,92
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM 20.08.2021   307980,67
Zberný dvor Komárno 12.08.2021    
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, EU vestník, Vestník SRprílohy 13.07.2021   756340,00

 

* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM