MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce VO

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 


Názov Dátum Identifikátor Predpokladaná cena
Elektronika pre MŠ Komárno - Nová Stráž* 17.09.2020 Z202022763 285,00
Poistenie majetku Mesta Komárno, príloha, doplnenie 10.09.2020   21000,00
Dodávka zapestovaných, kvitnúcich sadeníc VIOLA x Wittrockiana 10.09.2020   2000,00
Dodávka  implementačných  služieb  auditu  informačnej bezpečnostidoplnenie 09.09.2020   21666,67
Reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne 09.09.2020   4600,00
Viacúčelové ihrisko – výmena ochrannej siete 09.09.2020   1656,48
Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie* 03.09.2020 Z202021403 5482,94
Detské hracie prvky MŠ Františkánov 23.07.2020   11794,77
Vybudovanie fit parku - medziblokový priestor Ul. bubnová a Ul. hviezdna, príloha 23.03.2020   10000,00

 

* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM