MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce VO

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 


Názov Dátum Identifikátor Predpokladaná cena
Zakúpenie koberca do triedy MŠ ul. Eötvösa* 16.10.2019  Z201931699 480,00
Stavebné práce a vyhotovenie kamenného koberca 16.10.2019   2526,45
Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku 2019 16.10.2019   9577,62
Zabezpečenie prevádzky v minulosti používaného systému elektronického zastupiteľstva 16.10.2019   14670,00
Nové osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby SaSO 14.10.2019   15570,00
Úprava terénu v cintoríne v Novej Stráži 03.10.2019   2500,00
Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Stráž, prílohy 02.10.2019   19999,59
Vypracovanie štúdie „Prestavba hlavnej budovy Termálneho kúpaliska v Komárne 02.10.2019   6000,00
Dodávka zapestovaných, kvitnúcich sadeníc VIOLA x Wittrockiana 26.09.2019   2000,00
Montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov v Komárne 26.09.2019   2300,00
Poskytovanie konzultačných a poradenských príprav projektu .... 10.09.2019   2333,00
Výmena oplotenia na Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárne_II. 10.09.2019   4586,52
Potraviny pre školské jedálne - Pekárenský tovar a čerstvé pečivo 06.09.2019   16678,00
Potraviny pre školské jedálne - Čerstvá zelenina pre ŠJ 06.09.2019   63527,78
Potraviny pre školské jedálne - Čerstvé ovocie pre ŠJ 06.09.2019   53220,83

 

* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM