MESTO

TURIZMUS


Prebiehajúce VO

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 


Názov Dátum Identifikátor Predpokladaná cena
Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov v Komárne - rozšírenie kapacít škôlky, prílohy 27.05.2020   132658,40
Vybudovanie fit parku - medziblokový priestor Ul. bubnová a Ul. hviezdna, príloha 23.03.2020   10000,00

 

* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM