MESTO

TURIZMUS


Prehliadka pevnosti

PREHLIADKA PEVNOSTI

INFORMÁCIE PRED NÁVŠTEVOU

Všetky dôležité informácie a aktuálne oznamy nájdete a webstránke:

https://pevnost.komarno.eu/

, alebo na sociálnej sieti:

https://sk-sk.facebook.com/pevnost.KOM.erod/


Prehliadku pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom. Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená.

Odchod na prehliadku Pevnosti je z kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície - Hradná ul. č. 3692.