MESTO

TURIZMUS


Prehliadka pevnosti

Oznámenie

Oznamujeme cteným návštevníkom, že v dňoch 17. až 22. júla 2019 bude z dôvodu organizovania "Basement Festival-u" Pevnosť uzavretá a prehliadky sa nebudú vykonávať.

Ďakujeme za Vaše pochopenie!

 

INFORMÁCIE PRED NÁVŠTEVOU

 

Všetky dôležité informácie a aktuálne oznamy nájdete a webstránke: https://pevnost.komarno.eu/, alebo na sociálnej sieti: https://sk-sk.facebook.com/pevnost.KOM.erod/

 

Prehliadku pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom. Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená.

 

Komárňanská pevnosť nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú vo veľmi zlom stavebno-technickom až havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ nehnuteľnosti rozhodlo takouto formou ukázať pevnosť verejnosti. Skromný výnos zo vstupného sa použije na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.

 

PUBLIKÁCIA o komárňanskom fortifikačnom systéme z pera Ľudovíta GRÁFELA:

http://komarno.sk/content/necarte/svk/predslov.htm

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PEVNOSTI V KOMÁRNE

 

Milí záujemcovia, návšteva Pevnosti v Komárne je možná podľa nasledujúceho návštevného poriadku:

 

V mesiaci JANUÁR žiadame termíny návštev konzultovať min. 2 pracovné dni vopred.

 

1. FEBRUÁR - 31. MÁJ, 1. OKTÓBER - 23. DECEMBER:


Pondelok: prehliadky sa nevykonávajú
Utorok až piatok: o 9:00, 11:00 a 14:00 hod.
Sobota: od apríla do 31 mája prehliadky o 11:00 a 14:00 hod.
Nedeľa: návšteva možná len pre skupiny nad 20 osôb po predbežnej konzultácii 5 dní vopred.

 

1. JÚN – 30. SEPTEMBER:

Pondelok: prehliadky sa nevykonávajú

Utorok až piatok: o 9:00, 11:00, 14:00 a 16:00 hod.

Sobota: o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00  a 16:00 hod.

Nedeľa: o 11:00, 14:00 a 16:00 hod.

 

VSTUPNÉ

Deti do 6 rokov:                                             zadarmo

Žiaci, študenti, dôchodcovia a ZŤP

s platným preukazom:                                    2,- EUR

Dospelí:                                                          3,- EUR

Rodinný lístok (2 dospelí a max. 3 deti):        7,- EUR

 

O možnostiach návštevy väčších skupín nad 20 osôb, sa môžete informovať na týchto kontaktoch:

tel. č.: +421 35 2851 250, +421 910 366 659

e-mail: pevnost@komarno.sk

 

 

Odchod na prehliadku Pevnosti je z kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície - Hradná ul. č. 3692.