MESTO

TURIZMUS


Prehliadka pevnosti


Oznámenie - 12.09.2018

 

Publikácia o komárňanskom fortifikačnom systéme z pera Ľudovíta Gráfela:

http://komarno.sk/content/necarte/svk/predslov.htm

Milí návštevníci,

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PEVNOSTI V KOMÁRNE

Oznamujeme návštevníkom, že pre veľký záujem je návšteva v pevnosti  možná podľa nasledujúceho návštevného poriadku:

Stretnutie pri budove mestskej polície

1. jún – 30. september:
Pondelok: prehliadky sa nevykonávajú
Utorok až piatok: o 9:00, 11:00, 14:00 a 16:00 hod.
Sobota:  o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00  a 16:00 hod.
Nedeľa: o 11:00, 14:00 a 16:00 hod.

O možnostiach návštevy väčších skupín nad 20 osôb, sa môžete informovať na týchto kontaktoch: tel. č.: +421 35 2851 250, +421 910 366 659
e-mail: procastello@inmail.sk


1. október – 31. máj:
Pondelok: prehliadky sa nevykonávajú
Utorok až piatok: o 9:00, 11:00 a 14:00 hod.
Víkendy: návšteva možná len pre skupiny nad 20 osôb po predbežnej konzultácii 5 dní vopred.

Odchod na prehliadku Pevnosti je z kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície - Hradná ul. č. 3692.

Vstupné:

Deti do 6 rokov:                zadarmo
Žiaci, študenti, dôchodcovia a ZŤP 
s platným preukazom:       2,- EUR
Dospelí:          3,- EUR
Rodinný lístok (2 dospelí a max. 3 deti):   7,- EUR

Informácie pre návštevníkov:

Prehliadku pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom. Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená.

Komárňanská pevnosť nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú vo veľmi zlom stavebno-technickom až havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ nehnuteľnosti rozhodlo takouto formou ukázať pevnosť verejnosti. Skromný výnos zo vstupného sa použije na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.