MESTO

TURIZMUS


Premiéri predstavili nový most cez Dunaj

Premiéri Maďarska a Slovenska 17. októbra pri Monoštorskej pevnosti na južnom brehu rieky v rámci otváracieho ceremoniálu projektu spoločne predstavili nový most cez Dunaj, ktorý sa už začal stavať. Hlavy vlád oboch štátov pozvaným odborníkom, verejnosti a médiám predstavili konečnú podobu komárňanského mosta. Viktor Orbán vo svojom príhovore prízvukoval fakt, že mosty nás spájajú. Jeho náprotivok, Robert Fico vyzdvihol výborné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Primátor Komárna sa premiérovi Ficovi poďakoval za podporu výstavby mosta a rekonštrukcie pevnostného systému Komárna, nakoľko po obnovení dvoch tretín strechy kasární v novej pevnosti budú môcť aj tieto práce pokračovať za finančnej podpory štátu v hodnote 550 tisíc eúr. Vedenie mesta sa poďakovalo aj maďarskému premiérovi za podporu nášho mesta odsúhlasením dotácie takmer 6 miliónov eúr na vynovenie a výstavbu nového mestského futbalového štadióna používaného klubom KFC. Pán Orbán od primátora dostal do daru dres komárňanského klubu s jeho menom a s číslom 6, čo pripomína sumu odsúhlasenej podpory. Pri rozhovoroch vysvitlo aj to, že veľký fanúšik maďarského futbalu, Viktor Orbán sa veľmi dobre orientuje aj v histórii a súčasnosti komárňanského futbalu.