MESTO

TURIZMUS


Prezident Andrej Kiska v Komárne

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska oficiálne navštívil Komárno už po druhý krát. Po stretnutí s vysokoškolákmi sa na mestskom úrade stretol s vedením mesta a počas prechádzky centrom mesta sa zastavil aj na jednu chutnú komárňanskú zmrzlinu. Podľa vyjadrenia pána prezidenta mesto Komárno naňho pred tromi rokmi urobilo veľmi dobrý dojem. Milí ľudia a otvorení ľudia, ako aj veľa krásnych pamätihodností. Bol zvedavý, čo sa odvtedy v meste zmenilo.
Prezident republiky sa doobeda zúčastnil veľkého medzinárodného protiteroristického cvičenia špeciálnych policajných jednotiek rýchleho nasadenia v pevnosti. Následne mal prednášku pre poslucháčov tunajšej univerzity, kde mali na záver prítomní možnosť hlave štátu položiť aj zopár otázok.
Návšteva pokračovala v budove mestskej radnice, kde sa sedemčlenná prezidentská delegácia stretla s vedením mesta a univerzity, ako aj s niektorými vedúcimi odborov mestského úradu. Andrej Kiska sa zaujímal najmä o hospodárske a spoločenské otázky. Primátor Komárna, László Stubendek pozornosť pána prezidenta upriamil zmeny v komárňanskej pevnosti, ktorá sa pomaly obnovuje, v ostatných rokoch sa na tento účel minuli financie z fondov únie štátu a mesta vo výške 2,6 milióna eúr, avšak úplné obnovenie obrovského areálu je nad sily mesta, preto by privítal ešte viac podpory zo strany štátu.
Viceprimátor Komárna Béla Keszegh sa zaoberal hospodárskym pokrokom mesta. V čase prvej návštevy prezidenta Andreja Kisku bola miera nezamestnanosti v okrese 17 percentná, čo sa za ostatné roky znížilo na 5 percent. Do Komárna prišiel aj nový investor, ktorý ponúka v Komárne prácu za primeranú plácu, čo je nasledovaniahodný postup. Pán Keszegh sa dotkol aj otázok primeranej infraštruktúry v regióne a kritických miest v tomto ohľade, akým je vybudovanie obchvatu mesta po dokončení nového mosta cez Dunaj, ako aj obnova vážskeho mosta, ktorý je pomaly na prahu svojej životnosti. Viceprimátor sa zmienil aj o pláne revitalizácie komárňanského prístavu vypracovaného firmou Verejné Prístavy a.s., ktorý by mal byť podľa plánov z väčšej časti hradený zo zdrojov Európskej únie.
Rektor Univerzity Jánosa Selyeho György Juhász sa pochvalne vyjadril ohľadne partnerského vzťahu univerzity a mesta a poďakoval sa za podporu ustanovizne aj pánovi prezidentovi, ktorý sa na margo maďarskej univerzity vyjadril v zmysle, že je dôležité, aby mali aj občania maďarskej národnosti možnosť vysokoškolského štúdia vo svojom materinskom jazyku.
Po stretnutí sa hlava štátu prešla so svojim sprievodom po niektorých uliciach centra mesta a vďaka krásnemu slnečnému počasiu sa na námestí zastavil aj na jednu zmrzlinu. Počas prechádzky sa krátko porozprával aj s niektorými náhodnými okoloidúcimi občanmi.